Tlumočnická technika

Agentura BOKS je vybavená vlastní konferenční technikou pro zajištění akcí různého rozsahu, od malých seminářů přes firemní prezentace až po velké mezinárodní kongresy a filmové festivaly.

Přehled konferenční techniky:

  • tlumočnické digitální zařízení Bosch a DIS
  • tlumočnické analogové zařízení Philips
  • kabiny 150 x 140 x 80 cm
  • kabiny 160 x 160 x 200 cm
  • kabiny 240 x 160 x 200 cm
  • přenosné bezdrátové tlumočnické zařízení Soolai (bezdrátové šeptáky)

Kromě velmi kvalitních analogových systémů pro simultánní tlumočení se signálem šířeným v infračerveném (IR) pásmu, BOKS svým zákazníkům nabízí perfektní digitální IR systém firmy BOSCH a DIS.
 
Digitální IR systém má oproti analogovému IR systému několik zásadních výhod:

Digitální systém nemůže být rušen osvětlením ani slunečním světlem

Jedním z problémů analogového IR systému je rušení světlem. Tento problém je zvláště citelný v případě přímého osvětlení slunečním světlem a v sálech, které mají moderní zářivkové osvětlení. Tyto zářivky totiž vyzařují světlo v kmitočtovém pásmu, které je blízko frekvencí používaných analogovým IR systémem.
Digitální systém tento problém zcela řeší tím, že pro šíření zvukového signálu používá mnohem vyšší frekvenční pásmo.

Perfektní digitální kvalita zvuku

Digitální systém nabízí výrazné zlepšení kvality zvuku. Díky velkému odstupu mezi signálem a šumem je přijímaný signál výrazně čistší. Také používání sluchátek po delší dobu je proto méně únavné. Ke spokojenosti posluchače přispívá používání velmi kvalitních a pohodlných stereo sluchátek.

Snadný výběr jazykového kanálu

Přijímače nabízejí uživateli pouze tolik jazykových kanálů, kolik se jich na konferenci používá. Díky tomu není nutné hledat zvolený jazyk i mezi nevyužívanými kanály.

Digitální IR systém pro simultánní tlumočení se skvěle uplatní nejenom na konferencích, kde osvětlení sálu by mohlo rušit signál analogového systému, ale také na konferencích a seminářích, jejichž účastníci mohou ocenit dokonalost nového technického řešení, a vlastně vždy, když Vám bude velmi záležet na spokojenosti a pohodlí účastníků Vaší konference.

Budete-li pořádat konferenci nebo seminář, informujte se v agentuře BOKS o digitálním IR systému BOSCH a DIS.